Phone Numbers 简体版 繁體版 Mobile
Sign In Sign Up

audit sound

Click to play the pronunciation audio:
Translation
  • audit in Chinesen.1.会计检查,查账。2.(地主与佃户间的)决算。vt.,vi.1.检查,查(账)。2.〔美国〕(大学生)旁听(课程)。短语和例子
  • audit in French:音标:[odit]n.m. 审计,查账,稽查帐目;审计员,查账员,稽查员auditm.稽查;审计audit qualité质量审核
audit的發音,audit的讀音,audit怎麼讀audit sound