xian in a sentence

"xian" meaning in French   "xian" meaning  "xian" in Chinese  
 1. le xian de Wangqing - 汪清县 Wāngqīng Xiàn.
 2. le xian de Ju - 莒县 Jǔ Xiàn.
 3. le xian de Jingshan - 京山县 Jīngshān Xiàn.
 4. le xian de Dêrong - 得荣县 Déróng Xiàn.
 5. le xian de Yichuan - 伊川县 Yīchuān Xiàn.
 6. It's difficult to find xian in a sentence.
 7. le xian de Linxi - 临西县 Línxī Xiàn.
 8. le xian de Suibin - 绥滨县 Suíbīn Xiàn.
 9. le xian de Gulin - 古蔺县 Gǔlìn Xiàn.
 10. le xian de Jinxian - 进贤县 Jìnxián Xiàn.
 11. le xian de Chun'an - 淳安县 Chún'ān Xiàn.
 12. le xian de Xinjin - 新津县 Xīnjīn Xiàn.
 13. le xian de Haiyuan - 海原县 Hǎiyuán Xiàn.
 14. le xian de Changyuan - 长垣县 Chángyuán Xiàn.
 15. le xian de Madoi - 玛多县 Mǎduō Xiàn.
 16. le xian de Jianchang - 建昌县 Jiànchāng Xiàn.
 17. More:   1  2  3  4

Related Words

 1. xiahou shang in a sentence
 2. xiahou yuan in a sentence
 3. xiamen in a sentence
 4. xiamen airlines in a sentence
 5. xiamen lanshi in a sentence
 6. xian autonome bai et pumi de lanping in a sentence
 7. xian autonome bonan, dongxiang et salar de jishishan in a sentence
 8. xian autonome coréen de changbai in a sentence
 9. xian autonome de diverses nationalités de longlin in a sentence
 10. xian autonome dong de sanjiang in a sentence
PC Version