xian de xi (shanxi) meaning in Chinese

Pronunciation:
隰县
 • xian:    县
 • de:    音标:[d] prép.
 • xi:    n.m.希腊字母表中第14个字母 n ...

Related Words

 1. xian de wuyuan (jiangxi) in Chinese
 2. xian de wuyuan (mongolie-intérieure) in Chinese
 3. xian de wuzhai in Chinese
 4. xian de wuzhi in Chinese
 5. xian de xi (henan) in Chinese
 6. xian de xiajiang in Chinese
 7. xian de xian in Chinese
 8. xian de xianfeng in Chinese
 9. xian de xiangcheng (henan) in Chinese
PC Version简体繁體