mullus auratus meaning

Noun: Mullus auratus
 1. Body bright scarlet with 2 yellow to reddish strips on side
  - red goatfish

Type of: goatfish, Mullus surmuletus, red mullet, surmullet

Part of: genus Mullus, Mullus

Related Words

 1. mullock meaning
 2. mulloidichthys meaning
 3. mulloidichthys martinicus meaning
 4. mulloway meaning
 5. mullus meaning
 6. mullus surmuletus meaning
 7. mulroney meaning
 8. mulse meaning
 9. mult meaning
 10. multangular meaning
PC Version