genus coregonus meaning

Noun: genus Coregonus
 1. Type genus of the Coregonidae: whitefishes
  - Coregonus

Type of: fish genus

Part of: Coregonidae, family Coregonidae

Related Words

 1. genus corchorus meaning
 2. genus cordaites meaning
 3. genus cordia meaning
 4. genus cordyline meaning
 5. genus cordylus meaning
 6. genus coreopsis meaning
 7. genus coriandrum meaning
 8. genus corixa meaning
 9. genus cornus meaning
 10. genus corokia meaning
PC Version