genus coluber meaning

Noun: genus Coluber
 1. Racers
  - Coluber

Type of: reptile genus

Part of: Colubridae, family Colubridae

Related Words

 1. genus collinsia meaning
 2. genus collinsonia meaning
 3. genus collocalia meaning
 4. genus colobus meaning
 5. genus colocasia meaning
 6. genus colubrina meaning
 7. genus columba meaning
 8. genus columnea meaning
 9. genus colutea meaning
 10. genus comandra meaning
PC Version