genus oceanites meaning

Noun: genus Oceanites
 1. A genus of Hydrobatidae
  - Oceanites

Type of: bird genus

Part of: family Hydrobatidae, Hydrobatidae

Related Words

 1. genus nymphaea meaning
 2. genus nymphalis meaning
 3. genus nymphicus meaning
 4. genus nypa meaning
 5. genus nyssa meaning
 6. genus ochna meaning
 7. genus ochotona meaning
 8. genus ochroma meaning
 9. genus ocimum meaning
 10. genus octopus meaning
PC Version