genus fraxinus meaning

Noun: genus Fraxinus
 1. Ash
  - Fraxinus

Type of: dicot genus, magnoliopsid genus

Part of: family Oleaceae, Oleaceae, olive family

Related Words

 1. genus francisella meaning
 2. genus francoa meaning
 3. genus frankliniella meaning
 4. genus frasera meaning
 5. genus fratercula meaning
 6. genus freesia meaning
 7. genus fregata meaning
 8. genus fremontia meaning
 9. genus fremontodendron meaning
 10. genus fringilla meaning
PC Version