genus antedon meaning

Noun: genus Antedon
 1. A genus of echinoderms of the family Antedonidae
  - Antedon

Type of: echinoderm genus

Part of: Antedonidae, family Antedonidae

Related Words

 1. genus anomalops meaning
 2. genus anomalopteryx meaning
 3. genus anomia meaning
 4. genus anopheles meaning
 5. genus anser meaning
 6. genus antennaria meaning
 7. genus anthemis meaning
 8. genus antheraea meaning
 9. genus anthericum meaning
 10. genus antheropeas meaning
PC Version